Địa chỉ : 530 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0969 458 669 - 0969 458 666

Tượng chân dung Hồ chủ tịch làm quà Đại hội Đảng ý nghĩa

2,000,000 2

Còn hàng

Tượng chân dung Hồ chủ tịch làm quà Đại hội Đảng ý nghĩa được nhiều cơ quan, đơn vị, công ty dùng làm quà cho các Đại biểu, sự kiện quan trong nhất là nhiệm kỳ Đại hội 2020 - 2025 đang diễn ra toàn quốc

Tượng chân dung Hồ chủ tịch làm quà Đại hội Đảng ý nghĩa