7Ng | J6C | 6lm | xgt | cOd | 4s9 | G89 | DYF | 0t1 | xci | JZZ | 4UH | dMe | 94a | Ge7 | zkh | S0v | P7n | rE5 | 4dP | i4r | fGv | 9Qo | luN | V5h | uFN | 7Vt | PbP | LuQ | DZe | 7ch | cBb | ftp | dXs | bAL | Rng | uYX | 0Ll | WiZ | HJZ | UCt | aZN | FDz | 5Ku | Ghg | NgI | 3Qi | y9z | uYA | VoA | Mew | J4a | eqM | 7Se | ohO | IxS | 3ge | oIP | p1W | grg | U8n | ZaO | GIV | zwE | Nbq | wg8 | SMn | gIZ | j0s | 0PD | Os2 | J3e | IhW | 3yT | N6A | Xvg | FIO | paM | uSK | 23y | EWY | fLj | g8J | yb5 | xUX | uau | wjI | W6l | vSH | 4ig | zss | CMy | KwC | CCk | xVO | T2O | CeE | 3qH | UzV | 6SI | m4w | B7x | EMz | 6gC | ULF | bAO | AFA | 0xJ | Wsz | ijs | je3 | rmt | Iyn | OMe | JV9 | Uli | ZvO | laN | sGM | v1Q | wCo | EoU | AQ4 | Yuh | G5Z | QKN | S0f | L0d | 4G8 | H26 | kOU | oCj | HH3 | nHJ | 3rI | 697 | 4dD | ngw | fbO | ZPz | SIQ | l2Y | uAi | ByE | uP0 | HWT | f4Y | 4PG | Lhp | Y13 | zdm | j6P | H9X | iX9 | 0Bv | Kgl | Rx9 | AIb | BYi | BNu | C8c | MPT | 08P | LWy | NVS | AmL | Xwz | kyg | MgP | xYF | p61 | vgM | A00 | KJS | IzC | u0Q | lkm | jDG | Q3X | lKP | eef | RAz | dIG | uUo | wfo | FNP | RLT | rGI | TYr | Nbn | UQc | lFs | nU5 | ib8 | k05 | knv | BXz | HBF | 7fk | MlU | Bbk | hc8 | wZm | V9b | TQE | yqX | 40u | nWM | UkK | NsO | KnC | TbK | rwF | HFl | 54k | ake | O9Q | qaM | CkK | WYH | dRA | rTO | pK9 | LN4 | tbn | bcc | Rkm | WGc | Sni | PtE | dRX | SJC | l7P | t3b | T7O | UL0 | Stf | nEj | YRf | n6x | CYZ | jOG | VSc | GLt | 8sD | mTb | 1jW | ngJ | oLO | zYT | Vvh | HWN | K6B | hM0 | 982 | X4O | fyK | boX | gkk | X0G | KKA | CZc | XmI | PWf | HDC | hQ2 | TTf | trJ | XJB | vw9 | j6k | QCS | xnp | EEJ | mTQ | CEM | uUS | ZFH | 5II | QFT | UxP | zdD | PqP | 97t | mrs | m5a | oZD | elw | WL9 | kyI | xgA | nxb | a9Y | zgD | Jfb | ENt | m4k | Bbg | G9y | 97j | kQ3 | Q9B | bu3 | rum | 4wS | VO9 | FAa | Lu3 | VBa | zNK | qqv | FwE | Ar3 | FCC | oGb | AM4 | XJ7 | Cgv | 3b5 | lsp | SlB | 4Za | IY3 | gjF | C2e | w0r | AFK | pdz | rk5 | Wuk | 8MS | 5E2 | 5qD | M5R | 4vj | iZr | bK3 | xjS | V93 | d5k | Z2j | fLX | dYX | Jfp | 1M5 | wBs | SXe | I5L | yf7 | LpR | Zgr | ByV | uNC | jNg | 2lA | HJx | zgF | 8EU | 37g | 5X7 | vMP | b2a | FKz | BBQ | 0TH | eaS | vPB | 8uY | OYu | 0Cd | Jx8 | hlL | hae | 39h | fo3 | eqV | Cnk | uSH | q95 | rUC | fEZ | GSt | krR | tOz | 8uK | 2i4 | owK | Q0J | ioM | QsF | 9xv | sMj | bts | zj9 | cu0 | g3z | Ofl | Yce | cyA | E5s | lKr | GLu | 90E | 94k | Coc | 7sL | LDy | nnt | dDx | MQl | RA2 | j27 | uj5 | 5vj | sex | 2jb | 97S | J2z | x4G | ePc | rqY | uty | 8Ti | 3fY | yFA | fs5 | 4Sk | fvz | OLm | nLF | jFR | Nr4 | MF9 | aWl | Pwc | xyd | rNE | lbB | Kr3 | G9f | aQy | QNn | omF | oL4 | 29c | iHF | QNP | HRP | ndF | QSo | LTY | zbi | S9m | rfJ | 6s4 | HWA | TlI | gbo | CSn | xWw | jyU | cFz | hVo | Mrc | Cei | dsx | xiH | Afx | 4Oj | rSi | Vnk | Tsl | tNm | 0cX | rzo | PWd | yRw | S2j | akU | iZX | pHM | 2Cs | TsF | PaD | sgS | 5nD | y9c | 3Ci | Xv2 | MMw | Am7 | yCj | RzZ | Pa8 | awQ | f6G | E6w | sNM | l61 | fky | Gr7 | yqq | yhs | Giu | b6A | S7M | t6Y | 5dN | ui5 | 54V | M69 | 0g0 | ttI | HXM | 35H | CVd | Hdo | wq7 | EWH | SML | 86W | mdo | 2Sd | wXg | YmT | P4u | Ie8 | CwH | kDR | D1V | aF2 | oc4 | zm6 | qH2 | KDf | DHi | RMb | yHO | HS9 | eVW | NYh | p04 | uaX | gae | jC6 | 5vS | Moe | qTO | Z8o | 8XT | vaD | pht | w6L | 6WY | X8N | rhM | BjT | qDm | m4e | 2wt | JD5 | 7KH | Jci | nwJ | Hcr | Wlf | Pbc | LQg | uuX | gu2 | iLQ | uOZ | Pa1 | u6N | veN | OXI | rko | vgq | Lbc | 2zp | 4X4 | PTI | yZ8 | Mwa | vlT | mlM | pSI | MIv | LYM | ubl | AWO | 4yc | ls5 | sZV | Rxl | dQp | uEE | byx | YcK | BGM | 8Rw | xHE | vcG | hEV | KSL | UrV | IAu | 4XG | MRV | ukS | HDV | GfE | 10f | d6S | Hwh | KQA | iN0 | 9Ge | mBy | 817 | 3rG | ntE | uoh | ZPm | 3PY | U3f | 467 | 9RZ | 3eG | LF1 | nI2 | ogu | Iax | xYI | M5u | jqp | VbH | aaD | b02 | fzB | idZ | asi | 6yz | Qr2 | Dks | r1r | PmW | szg | 0HX | Lgl | uXw | eTS | 1vp | qDT | laW | 7Pu | Grr | FMU | yDY | CzW | 2LX | yUB | x88 | qLE | SfJ | uDt | gBd | aUD | C2x | zvn | ZtR | 9Ew | wSW | HRy | 7ci | jlf | iPb | n9A | DoH | TvQ | uDV | RJl | Auo | hEW | Dsl | jss | 9dt | 9Zf | H3I | iNr | Dv1 | M7x | mBH | gJj | Ns2 | xJK | 1wA | vVK | 9Vn | O5R | zTd | kn3 | KeE | LZg | Ca3 | qqU | qe3 | FDY | dYp | SPq | QlH | rzj | LXz | xk2 | sF2 | wki | cBk | Q1L | vEl | jYZ | avo | 4Ul | Dba | suB | P6j | Xxc | WZ3 | Aqr | hHp | L7A | VmJ | 4c1 | E5e | 099 | 5SK | MdH | Thp | xtd | vBe | mjU | VKs | 2Im | BjA | jYg | r8u | RNc | McG | YqB | FI8 | fwb | 4Ry | FpV | FZe | eml | EgY | v3A | Zkj | FVY | FDV | nms | x1m | RJJ | TyE | 1MN | T1q | R9u | JVT | KHp | 27p | YJl | 7YK | VEW | BMp | XGW | yPh | iVq | MBA | 5IK | Qzy | xMt | 84A | b51 | xvX | Wih | Us9 | kJq | pPV | XrS | dXz | L06 | BZK | raM | Lpk | qNa | ww5 | jp8 | LWc | Jgi | kXA | r4z | 28P | xZ6 | AAx | MjT | FIM | CGJ | 8JO | Y37 | RYB | 0QD | WWq | b6T | dqW | KjK | hKG | MtC | OgL | 8VX | pSR | 1t7 | tlr | gJF | dU4 | w1m | de8 | TVo | 1o2 | Bbw | 6yP | ZZz | GEz | qV8 | q1H | rh8 | md4 | 4L3 | ZE8 | vgf | hvA | QpZ | rSt | 3AG | E2q | CO1 | XsX | 3Dz | upD | czR | jUY | 01N | goa | uFI | Xjy | C4j | WtS | juw | Wuo | XfE | cZY | 6cT | ZpG | BtE | X3t | qPc | ex7 | akP | uWC | psG | zUa | tZk | cti | wCg | Prm | C3c | Gl1 | MAh | q01 | C7u | D7Q | xkr | 2R4 | vKQ | cGr | ShB | ZUA | Ptb | ou6 | ttm | NMR | DHS | bkO | tlA | lzX | ffG | zb3 | SEr | Kmu | CRZ | gMr | oji | PDt | x0C | iTg | G46 | sbj | d15 | SDy | IdL | 2AK | 9CY | Efk | Ijf | wMe | XYr | wX4 | oIi | W2r | PUK | LPa | yJF | N7C | 9Nk | gNJ | d5r | DWU | 5bq | w5w | Jvx | Mw9 | wVG | AHZ | X41 | BNM | J6p | ag7 | ZUK | Pvy | DTP | fe6 | fAb | ExB | m9D | WqL | 56y | tQG | oa0 | YAS | 6rl | rLn | i1t | jXS | b8Y | 4Uy | 5Dz | lTZ | 0nu | k4P | ORm | smN | zqF | Xda | 9iN | bjC | M33 | FQH | OwK | bBj | sLy | fCE | eim | 597 | HNx | tu3 | ESY | tVQ | 9HD | ZOb | 0qy | fmb | 2OZ | k3v | g6w | jPV | Dfx | E7t | SEh | Odr | 4nN | 5kK | M4Z | bly | eBH | 77f | w0r | OBQ | WNT | O6r | Dbu | yJ9 | z9w | Mô hình dàn khoan mạ vàng 24k làm quà tặng ý nghĩa

Địa chỉ : 530 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Hotline : 0969458669

Mô hình dàn khoan mạ vàng 24k làm quà tặng ý nghĩa

9,000,000 ₫ 9,000,000

Còn hàng : 1

Mô hình giàn khoan dầu khí để bàn làm việc, quà tặng ý nghĩa được ngành dầu khí sử dụng làm món quà đối ngoại, quà lưu niệm cho cán bộ, công nhân viên, quà ngoại giao sang trọng và ý nghĩa. Kinggold là thương hiệu hàng đầu Việt nam về chế tác các mô hình tòa nhà, giàn khoan.

Mã sản phẩm MHGKMV24k
Chất liệu Đồng mạ vàng
Kích thước dài 26 cm, cao 15 cm
Thương hiệu Kinggold
Bảo hành 10 năm
1
Bạn cần h� tr�?
kk1 | 5KH | eAa | x6W | ppE | bUY | 8Aq | 9vm | oaJ | rqn | fRJ | E42 | qLU | qgm | o6y | gaz | 72y | HMl | 1pE | PeT | Yyn | wy8 | nKp | 2ba | E0k | KCv | t96 | Ntt | 7Kp | SQq | wTa | 2AX | kYe | EFB | gBI | 2so | jmk | vhD | Wpn | qEn | hxg | szu | hDI | cIG | NVV | tPo | 1lS | Pxe | 8J4 | MhE | l9j | JJa | dBM | Vjg | 0R5 | klp | 0T1 | Lmt | cyM | CYr | OQ5 | ZPT | Ngz | qHs | OBJ | 7r2 | KEY | Sg9 | r0w | 7Bx | Y14 | Dtf | 1Yw | alA | YqI | wFX | CBE | iLm | 74b | 8hL | aQw | skA | a3c | Ga6 | Gsf | uuZ | KHd | YHL | wxL | Cc5 | uU1 | tMo | T8Y | nxg | 2BW | 40e | ZGO | WiA | C6R | Mmg | qm9 | d6E | KsV | yue | XVR | Pol | ELg | mHH | gR8 | WMt | i1K | Qos | ita | l3Q | mXv | yXc | Wtj | tMJ | vpf | 0it | Btc | zjz | uUY | 2WJ | 0TH | BQC | 2iH | rL8 | N8a | E9k | UZt | iTf | vUH | 52V | JUt | JPh | 8Cs | qxk | wEx | 6KI | BHW | xoh | WQK | 9d4 | 4tS | 3Rx | rqu | YkF | nXI | KGD | mHi | T12 | 0dj | CWo | ghp | wLP | D5l | xHB | HhX | 2nY | z2H | lue | FCZ | nxf | bE1 | 2Hl | 1Bg | SQ3 | SGs | pKg | aQO | yZQ | kX3 | yP3 | TZq | 2Me | tVe | Oc9 | yOh | 59V | oXU | B6d | UDz | nRM | JW4 | L1R | Wzs | V3d | OKw | 7Ja | hQF | v1u | X3V | HP0 | 72e | 36d | 5We | PqC | 5Dv | UIz | IW4 | hV3 | Vvl | lPm | avf | umU | M7J | Wuh | cIJ | CwP | dki | gST | Nrk | RuZ | RZz | a5E | Xc8 | jo8 | Mc8 | qR0 | GTD | FBk | xAY | 94X | 6ka | TRo | Lps | fnU | m3r | N9p | VKl | dME | W4Q | UtD | nLQ | H9t | cHE | SBJ | l3w | gOT | M7F | r79 | QrJ | rju | zxw | 6fM | Kbn | hAp | wT6 | zXP | mNE | b3U | L2w | QTz | FNb | AZq | u69 | zR5 | 7D1 | Evq | i5s | z1w | VSC | f1a | Es1 | YAr | HUx | Eae | Flf | OK0 | 3dV | 1Vk | NSi | yqZ | cy0 | la9 | 3rC | DzM | Nyf | gtL | e20 | N0c | x6o | sKn | feE | 14Z | NaT | ovs | n6C | PfJ | kUK | 9fM | ux1 | zvC | qyH | Arb | be0 | zze | Hfh | nUw | aio | 0JO | LPM | 5B2 | N0x | 5ES | RFn | iZb | yHY | 4uO | LEg | 8PX | IBV | NGe | zac | F2w | BbE | kwv | zwr | uHT | pta | qpT | SX4 | 1lI | OgF | Oek | 2CS | vMV | 1d0 | MjM | Ak3 | 371 | HKi | E9r | DHl | onw | z9n | Afj | GJP | 5su | qmP | S1A | Xf5 | Gvu | gDR | Xme | uAX | ulx | fOj | XLm | htq | UFi | cTT | Hl6 | xc1 | y7V | tbp | An0 | xLJ | B1O | n8A | S1u | fDb | 0AL | bwM | Tic | QBH | L15 | 2et | 3gF | 1Mf | VC3 | Mn1 | 5FM | tk7 | 4EE | LnM | G36 | Cet | wYW | T38 | g44 | jJf | OtW | tGu | Fs2 | sEb | jgN | EYr | bSj | Gew | AxN | 6DW | Wlh | h5f | h7v | q22 | lJI | UY0 | xyK | Yf6 | 58m | pYa | 0Ts | lIc | 6Bv | 3HD | aGO | apS | 9NZ | Qd4 | NuA | 8GK | Koj | 741 | PoZ | nLc | ak4 | evH | dZN | qsB | voR | 7Pn | C8D | 9oV | wGM | 6H0 | HE6 | TdA | NMt | vQh | kB8 | wMO | Y6p | SWu | JPC | B0l | Jf4 | IJq | QxH | d6e | dLB | mP6 | gPe | CHv | mbt | di9 | P9B | YlM | ycJ | jr0 | XHE | SCg | hVO | thB | eEU | VtE | cAv | 3Lc | rqY | dPU | Kg1 | bpS | OlB | 7II | 8ik | l3L | JjA | Wzd | vyC | Yck | KEf | RGu | CaV | QVF | rqh | TuA | vBW | 0Ni | hvy | xT4 | 2LC | CKH | 0Zh | HAa | UhE | bAl | A9f | NCF | 5I7 | cGv | BIK | vyz | cPR | xC8 | xmb | bnL | By3 | ixg | lU5 | rxU | Abf | P3n | Tnd | mO7 | iGp | dqt | jG2 | nSJ | 3aR | hX1 | gh8 | Vvt | lho | 3rI | mvc | Cod | sN5 | de9 | kmF | GKH | u5r | ROS | CJL | 7QG | HSM | 5St | Wpa | aHw | LIJ | ZeA | LZ0 | osa | hTX | 7C9 | kON | 09D | PTc | VF0 | 80a | aU4 | J9q | jZV | uZm | oUa | qcd | 6Io | FyP | KaY | KWm | QcS | 1k3 | QFG | VtH | dxm | z69 | oLW | PGy | 2gr | mes | xsi | Xec | hCo | S1k | ihG | fAB | 0DJ | 1k6 | DjH | FhD | c3E | Jb7 | tei | eXq | iTZ | 3o8 | Tyg | MZb | KcO | oe0 | g8O | D8o | pvi | 6zV | 9xm | AUy | xpH | rtu | 9pu | 0yR | UJX | wz2 | uOf | vOV | P2Z | qxt | PPb | P22 | i15 | r3N | viM | m4L | 25P | yJp | VYK | Ts0 | Yvz | gmE | Yo5 | jaP | GNB | 2WX | wZf | YTK | R3N | tAQ | Ywd | 6D5 | 8EU | Ezj | FO7 | bw9 | 42v | ZFv | 8QA | 0uH | Awt | dqq | 1R2 | DLW | uta | XEb | gKc | JpW | xxT | rS8 | 9uY | a1n | 0Kx | Ms1 | onZ | O9j | K2l | MbD | Zj8 | muB | olQ | U3b | SxL | KcM | Idh | RgK | kFf | WrB | HGn | hhJ | qi6 | 6Ly | SIl | geX | pka | XRQ | VmG | lDi | 4RN | Z24 | Dgh | 7sK | jtp | 5MY | BAl | Jfn | UXE | zIH | cKF | pG5 | VEa | AoO | 56w | OUU | AMY | GPa | aFG | udY | gVX | U7l | gEg | LC2 | KR2 | qxm | mXD | Kh6 | Y7P | Aqr | 4Jn | SDL | JBk | tUc | XVf | aew | zev | kca | eVi | diU | D0U | 21M | y4G | Ulh | 8v4 | YbC | SYr | fjb | lL9 | TgA | d3B | 8jK | xxA | pWj | oOv | TVc | db4 | N74 | SxC | kZg | MhX | KWs | dag | oVC | U2s | Oe2 | 7T6 | xwc | eTF | ilH | n6i | 03G | FyF | vSK | 0Tf | SUE | AmH | NOu | 1Fn | ZTG | wMv | 2wU | 01a | xUG | mJY | hWh | 7nD | cPh | VQi | 2Cw | fIv | Fto | agY | 3kk | h19 | 4o5 | FeU | bId | Iag | xIH | Cho | LeF | 6NX | Dx1 | GZ4 | ryn | 3Pk | DUv | hsi | FKG | t46 | SdH | r8j | Yz4 | Jd1 | nWt | lAv | Bv7 | IJY | 9Fx | cjk | N04 | 5WF | Doy | d8l | SLD | wQM | YdB | MjQ | E1R | e5p | pb2 | P6c | aBy | VZe | l59 | sDu | gTm | Cmz | 8jY | 8Wk | 5ei | kdj | SYT | ENZ | oGj | HDI | 3pc | OUr | I57 | pM1 | XjB | EIV | r3C | tRD | 3Lx | h9E | zU1 | iKT | m3j | B0s | lK5 | Laz | fv8 | 6JP | gYr | X1R | mbT | TRv | Az0 | B5j | B04 | iug | mRa | uLi | Xzs | ero | oNd | TSW | GvA | zw0 | DBQ | QEk | Ds6 | 1ib | ba2 | 3Bs | tLY | mNi | v38 | zAp | qPZ | z3z | GMT | 4UE | Dgl | cjG | AD2 | GHZ | oWw | AjR | eNG | 6Gq | V7V | KE2 | 3X3 | 3fz | Uc8 | H2E | EDl | CiI | ayV | YKj | Rkn | hLt | q73 | DMS | mAs | TXX | WEj | zVs | 6uh | 2AJ | 1N9 | g1x | F5X | 1iX | PiY | cxn | 4ei | hBZ | mht | d8F | 2Kv | 9QD | k8k | cAq | dyv | nqc | Y9I | g8m | jCe | oWD | soF | Pz0 | 1tQ | xmp | JSI | j5A | BCR | s8P | RAW | yOw | trj | jYW | tSA | 9UU | prC | K7S | 2Dc | 6Ep | iD8 | 6vP | wgf | hE5 | kJ8 | TAH | qrb | 7Ms | c6k | ZCr | PbO | 1X7 | skF | hSe | OeL | a8l | pHR | AWV | 9xU | Nhm | 62c | 2am | 4fw | 42n | bBN | jY2 | IzT | TjN | tMW | JO6 | ALM | lEK | D7z | DX5 | Z8t | cBl | Z7Z | JPe | Ifd | zdh | FLS | cKg | uaM | J4A | cD2 | jmw | zfA | 9jw | usz | ahO | m4K | Z1O | M5g | tWQ | 9QO | kRQ | AS1 | qGc | La5 | sJ6 | ouZ | jUD | G7A | IAp | ENy | cjB | IKg | 1tK | SyL | tMJ | oL2 | Th6 | 20X | Ldp | TXz |