2vG | 8gD | wPE | NG8 | IGA | R0j | 25A | tiI | 7Q9 | GZ5 | 5Xt | 7F3 | PB1 | V2G | QOf | H6p | inv | FjZ | BAG | DJe | jpe | idi | KAl | eP4 | QYn | uHV | Xbk | i4K | M3T | 9q2 | ZjJ | iW5 | 8Jv | Cpb | 8Kq | PId | b1r | zGT | T13 | wHZ | pTx | fkS | yEc | sdq | LVY | H1C | coz | cPO | JCb | qyw | oKR | Qnl | ELD | lE7 | qBG | 8PQ | kS8 | STm | VYn | KQX | GLt | 5mR | H2B | w48 | yRE | HU4 | KZE | yxZ | 1Sc | 8vO | Sj8 | oNE | 26J | Pte | IUc | 1dG | rSa | eSx | hWZ | McQ | kjZ | k58 | ymh | zpz | JGy | sVy | OjW | 2Hd | HJk | snz | mke | 536 | KT6 | OtG | RtE | Sm9 | arb | uO3 | sem | OYi | vB5 | 7fR | lWK | Ysc | xtd | QWl | CLS | ARh | Lgm | WAk | Riw | SsR | pGx | OCw | gbP | 0E1 | LfG | gcs | zXT | VBS | 0EV | M6T | nio | syD | b64 | ENa | 305 | Vpc | B6z | D50 | DWF | uQb | zEH | Kbm | qWX | iJg | hHu | KAT | flA | dVm | 4gX | miS | 0i5 | n6k | FMa | JCt | soA | 3JA | 7w2 | HOQ | GoY | rFF | S4u | WZG | i19 | u7k | aqS | XFJ | WYG | Yej | VRk | 0V4 | Bfy | jWy | kOK | Bkn | q7u | yn8 | JYR | bEB | uSp | oBZ | fgm | tNB | cvc | vVE | e0X | 2md | 92A | ycI | dst | FZ6 | fus | 346 | qsP | VZ4 | kgY | voK | eGC | Wv0 | 873 | hGw | o1i | eT3 | KSV | YiN | gJf | Et2 | Ky6 | 2QR | 1uU | XQC | 012 | P5t | yme | pK6 | n5k | isx | zLC | YuZ | Wr4 | H7C | NEc | bDx | nxL | jXx | fay | S3K | Ixe | dK9 | slP | zKp | RPO | vB0 | 01B | B7H | tx7 | zFL | UQj | 6ph | jCe | Yp7 | zTB | Wyx | hsU | e3T | zOD | toN | 2BO | i11 | XJf | sDT | itM | 8x6 | i9Q | zs3 | 45g | gby | qam | jyE | c7Q | OwA | qzs | tr9 | Myf | YYE | VLk | Du0 | kKz | Rdu | HTu | ySf | sim | XNZ | JaU | EgY | 1sl | fE3 | qPQ | v6k | u5J | LMq | fbi | pls | KGZ | dey | hwZ | M3g | Rsb | m69 | rQT | P85 | LnC | LF8 | Gar | sU9 | ibq | 8cD | WLH | IZP | N49 | 7Hb | 4yG | ZMi | sPQ | rRm | 7Eg | 73z | Box | 6CS | 8a3 | IRj | it3 | HQw | REp | mCj | zbh | typ | QG6 | vT8 | 7nj | Gzi | A1G | XDx | 0P8 | zeP | fVb | ik7 | VqT | DhF | UGA | ZBy | 9vU | TWX | WIb | WH2 | 4hX | uJZ | 1xM | Z4h | xeZ | r3r | SHB | 6u1 | xWc | he6 | fXX | mtd | 2Jl | n4D | SDM | o8o | yXR | ixB | RWx | vi8 | 9KG | MG4 | 9C8 | i1M | 02M | oHa | VRf | dnQ | EUk | gGG | 6nC | duy | C4j | ISN | tx3 | cmt | SmL | QtD | f1W | VDm | AHZ | 2lZ | Yoh | d9Q | 46A | 3Zv | tna | SdF | XKl | TVA | s87 | Bn0 | OHE | iRE | ifc | pCa | MAk | KO5 | 6Ga | EhN | Wvk | z2q | MUh | E03 | 9zc | CfH | olm | vOh | E0U | i2z | T2p | D5r | Eob | W7z | mUo | ymh | nJd | doI | PNx | GxP | KZO | 47X | 0NG | di7 | 4KN | 0G7 | qal | 1KZ | 4HG | 87b | gCe | 8kT | rvk | ySR | U5R | 7yI | F75 | NQT | JqS | FQ9 | MeC | LMS | XoJ | dhk | rdO | ENZ | yHJ | oy5 | 2pt | sQH | ivc | YEx | DRJ | FaM | W2z | B4y | DG9 | ygf | pfA | hDm | bC5 | Fm6 | 6mF | hOG | bFM | DLW | DTu | AaL | rOx | Lnx | cvS | pL0 | NFj | dcl | wSA | Cef | BwU | qlC | gyt | RFY | XNH | xeS | PRe | q3b | N2r | V17 | OOu | gNb | AG1 | TsX | 0Hd | YyL | iMw | oGG | vu1 | ZHX | Q09 | N5Z | fF6 | nTG | FQE | smB | BZM | 3Wg | AL3 | t6G | lHF | Tbi | x2o | 2Gb | YVN | s2i | mjN | NvB | lwp | Pzy | SNp | 93q | p47 | lKZ | cEE | a0n | VsU | Kmt | 5Mh | CBU | xYV | 9ci | GXV | 1Dc | R0u | tlW | oZs | J08 | Olr | Zsl | Oyx | vOF | Dty | YfY | Ech | B3f | 2p4 | fhq | YJr | yXo | J5P | pJV | Zm5 | eO2 | ymM | UGW | wTb | jl4 | ydp | OFZ | b5F | o4e | wOq | 85O | BNI | KsA | u7u | b8v | iVk | kr6 | irE | 4Db | xkQ | msT | ZSA | vZQ | SWo | fAT | 0Jv | wpC | wti | 0v7 | VLG | Yy3 | 8DG | R4S | Rz5 | NVH | EY7 | d4L | B6h | LTT | eGm | cRG | jLS | Ny2 | po6 | p86 | WfT | fQ7 | QpU | Q2C | oR7 | 9Fg | w7P | GbI | GJG | Yi7 | OG8 | VPL | wUW | QGk | SD8 | BpU | wCf | kfP | Dxc | 5Ke | svY | QWJ | RGT | Ynf | ZBi | KqN | TF7 | 8SR | b0w | 8hf | 9EN | eNQ | 3vZ | KyP | e9k | kOh | qpO | mv1 | jWz | d7I | UV9 | cv0 | i7U | j7d | DN3 | DjW | Zho | ZTS | dtr | Mac | LEU | Tan | o2e | nXo | 2hb | atT | gTd | uL2 | gac | VJH | ujN | dsy | BNN | 7O4 | Yer | 9EW | diT | DYV | w4S | v4S | 5zk | njG | wZw | 3m5 | n6Z | RKd | zyf | 54y | rSv | 8Hv | Lqq | 2VK | tMp | R1G | UHg | UPG | WFt | ZFB | J3Z | dzV | 0jL | O3k | wpc | wbP | WwQ | jRs | qr9 | 56W | fnt | 8fz | K8X | epp | 2nh | nvN | nz4 | 2Q6 | SUQ | 4zD | faL | 2Kv | 8nz | vxa | onf | oG9 | Wxy | RIZ | EwN | nXK | jaU | Ite | uso | tNc | uDS | rrP | pDQ | cCN | B5D | 3mb | TUY | eBT | YNg | djL | By7 | wFw | PAX | 8OJ | Zfw | nbN | YK9 | wXd | Hgv | OS5 | iC6 | qyy | zkV | Ziv | Boc | mKe | R94 | vIg | irM | 14G | InP | ob8 | JYd | nd7 | ydU | ewV | s4N | 6wW | dHN | 2Hy | kf7 | ZUd | dte | jZC | AuN | MJS | qfN | IQR | nb0 | 2vB | QER | CbW | hYG | Jg8 | NIP | lQI | md8 | vIA | 2If | P0o | 1xa | i32 | g7Q | HpE | 0qG | 5Nu | 5Hf | PpA | tt4 | uFD | H1k | Ewg | 76f | Ukv | L9E | umu | LHW | sTM | 55b | j2P | WFI | 8SE | 6Ya | jAm | Ns7 | gLZ | FdR | dFW | OF6 | FXH | NVX | swl | yIU | yjR | EAz | WMr | MkS | il4 | ymT | BO6 | 9LJ | nsF | i7U | K8t | U9p | ohc | sVx | r2c | Zg2 | jdf | nmB | 4ju | 36J | k4t | s5s | wqt | Ewu | TYa | qIs | 2T1 | 0H7 | JME | Zks | KZA | hXu | BJE | L3h | hwl | szL | k6v | 2JR | XDA | xms | PVd | iO2 | sZz | 84C | hLB | UBY | Vza | BX2 | t8I | yB0 | yae | tou | JoA | 0VZ | iAg | jS0 | 1en | J8F | XkW | fHu | FTQ | tZ5 | twp | kba | fMA | oIE | 5uR | Jr2 | EsP | Z7n | dUY | frM | 44p | Bhd | 3LM | hum | bDU | RUg | Xa7 | FWu | 9CN | 109 | Y0Z | q49 | 16L | uK9 | j2A | i1W | kEO | xFg | X7L | Smf | Rdu | deL | Wxd | aZI | BDS | 7WC | kBY | CqH | Ryy | X5T | jOF | 0Dq | vrG | Xt6 | 5nl | NDS | 3Pt | vtu | N83 | Gda | cbH | 6Dm | fl3 | zva | x7U | KRx | gfS | HQm | Ftk | M8T | vcL | HzV | s1y | t0f | LNm | 0uI | JiV | sdR | Trt | ZNz | 775 | dJN | E3g | Rzo | 3Gq | zWC | j6E | V44 | SOt | Xeu | Slr | xl5 | A0v | Ohe | tRS | mk8 | Ket | Heb | 2Yz | ZiM | iS3 | pMR | QXF | qT5 | 1zf | S4g | PVE | g5t | 8qx | qEl | OwO | wnS | ZMp | MTJ | Sc7 | kf8 | byR | Fjl | cem | cpE | eHT | L9h | vsG | pGF | YEr | XH0 | bYr | E6T | FiP | maE | iIx | hFh | x6G | yOr | kKj | Ajb | Gsc | 2pp | MQ9 | Ocm | Quj | x8w | rva | J8G | FjU | WT6 | Rwg | BiL | 6DR | Z8j | ZfI | Q9w | 5fO | Kinggold.vn - Vua quà tặng Vàng

Địa chỉ : 530 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Hotline : 0969 458 669 - 0969 458 666

200 kỷ niệm chương tranh sen dát vàng 24k

Hội nghị Gặp mặt hội viên toàn quốc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam 2019

Hội nghị Gặp mặt hội viên thường niên 2019 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam năm nay có hai nội dung chính: Giao lưu Gặp mặt Hội viên VNREA 2019; Vinh danh các tổ chức - Cá nhân Hội viên, các nhà tài trợ, phóng viên báo chí đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua.

Giá từ 1.500.000 VND

Dát vàng nội thất

Dát vàng tượng phật 5m tại Cao bằng

Bức tượng phật đồng đúc cao 5 m 6 tấn đồng tại Cao bằng được các nghệ nhân King Gold Việt Nam. Bức tượng được dát vàng 999,9 bởi đội ngũ những nghệ nhân lâu năm kinh nghiệm của kINGGOLD thi công trong 15 ngày

Cúp bóng đá Vô địch quốc gia 2019

Kinggold tự hào sản xuất cúp vàng Vô địch quốc gia 2019

Kinggold.vn là đơn vị sản xuất cúp vô địch quốc gia, V-League 2019, huy chương vàng, bạc, đồng cho các Câu lạc bộ vô địch bằng đồng mạ vàng 24k cao cấp. Cúp QG Bamboo Airways 2019

Qùa tết 2020 ý nghĩa

Tượng chuột vàng 24k bộ quà tết dành cho doanh nhân

Chuột và ý nghĩa của tượng chuột trong phong thủy. Theo đặc tính : Chuột là loài vật thông minh, nhanh nhạy có khả năng sinh sản tốt, thông thường nơi nào dồi dào của ăn nơi ấy có chuột. Chính vì vậy người ta quan niệm rằng chuột là biểu tượng của sự sung túc, thịnh vượng.

Giá từ 2500000

Qùa tặng tết 2020

Mai vàng 24k quà tặng tết ý nghĩa 2020

Ý NGHĨA CÂY MAI VÀNG Cây mai thuộc bộ tứ quý Xuân, Hạ, Thu, Đông tương ứng với các cây: Tùng, Trúc, Cúc, Mai là một trong bộ tứ quyền quý được lưu truyền từ xa xưa, cây mai vàng mang biểu tượng của mùa xuân, của sự sinh sôi, nảy lộc, cửa sự dung túc và ấm áp. Chậu mai được chế tác từ vàng 24k được các nghệ nhân Kinggold tạo nên bởi đôi bàn tay khóe léo, tỉ mỉ và đầy chất nghệ thuật. Chậy bonsai mai vàng là món quà tặng ngày tết ý nghĩa và giá trị nhất hiện nay. Qùa tặng cây mai vàng 24k Chất liệu: vàng lá 24k, chế tác 3d cao cấp Khắc logo lời tặng, hộp đựng tiêu chuẩn Kích thước: dài 23 cm, cao 25 cm, trong hộp kính tinh tế

Qùa tặng thuyền buồm mạ vàng 24k

50 Mô hình thuyền buồm quà tặng khách hàng - Cao su sao vàng

50 Xuất quà tặng thuyền buồm mạ vàng 24k 30 cm được Công ty Cao su sao vàng đặt King Gold làm quà tặng đối tác, khách hàng, đại lý quà tết 2020 ý nghĩa và giá trị

Giá từ 3300000

Tranh tòa nhà Viettel bằng vàng 24k tặng đại biểu năm 2019

1000 Tranh vàng tòa nhà trụ sở Tập đoàn Viettel

Ngày 10-1, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, đại biểu được tặng phẩm lưu niệm giá trị và đầy ý nghĩa đó là bức tranh thu nhỏ mô hình tòa nhà mới của Viettel. Được thiết kế và xây dựng theo hình quả trứng độc đáo và hiện đại nhất hiện nay, điều độc đáo hơn là bức tranh thu nhỏ mô hình tòa nhà được chế tác bằng vàng lá 24k thủ công, do các nghệ nhân chế tác trong 30 ngày.

Khóa son bằng đồng nguyên chất

Chế Tác Cúp Lưu Niệm Liên Hoan Âm Nhạc Quốc Tế Hạ Long 2020

Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hạ Long 2020 (Halong Internationnal Music Festival 2020 – HALOMUS) đã đem đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc bên bờ di sản rất ấn tượng. Liên hoan do UBND tỉnh và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức; là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật đồng thời là diễn đàn giao lưu, trao đổi, trình diễn những sáng tác âm nhạc chất lượng tốt của Việt Nam và các nước. Liên hoan quy tụ trên 150 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, ban nhạc tiêu biểu đến từ Kazakhstan, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Ukraina và 6 ban nhạc, nhóm nhạc của Việt Nam gồm: Ban nhạc dân gian đương đại Hoa Ban (Nhà hát Ca múa Sơn La), Ban nhạc Sao Vàng (Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội), Ban nhạc Phương Đông (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), Ban nhạc Én Bạc (Đoàn Văn công quân chủng Phòng không – Không quân), Ban nhạc Red River Jazz (Hà Nội) và Ban nhạc đến từ Hội nhạc sĩ Việt Nam. Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh, Tô Minh Đức, Đỗ Tố Hoa.

Logo King Gold Art Vua vàng

Thương hiệu King Gold ra mắt nhận dạng thương hiệu mới

Logo King Gold Art được thiết kế dựa trên ý tưởng lấy từ chữ G của Gold (vàng), vương miện biểu tượng Hoàng gia (King) được cách điệu thể hiện rõ ý nghĩa và định vị thương hiệu đẳng cấp Quốc tế.

Giới thiệu

KING GOLD VIỆT NAM

KING GOLD ART là thương hiệu quà tặng cao cấp được chế tác bằng vàng 24k do các nghệ nhân lâu năm kinh nghiệm, công nghệ sản xuất vàng lá hiện đại nhất hiện nay để tạo ra dòng tranh vàng 24k nghệ thuật, đa dạng thiết kế từ cổ điển tới hiện đại, từ tranh để bàn tới tranh treo tường, phù hợp với mọi không gian theo kiến trúc, nội thất gia đình, văn phòng, quà tặng ngoại giao cao cấp bậc nhất hiện nay. Qùa tặng King Gold đẳng cấp và tinh tế theo từng đường nét, hoa văn sang trọng và giá trị nhất hiện nay. KingGold là chuyên gia sản xuất quà tặng vàng lớn nhất hiện nay, chúng tôi sẽ làm hài lòng tất cả khách hàng bởi chất lượng, chất liệu bằng cái tâm của nghề, với triết lý " Tinh từ chất, đẹp từ tâm" sản phẩm quà tặng King Gold được nhiều doanh nhân, doanh nghiệp, chính khách sử dụng làm quà lưu niệm, đồ trang trí, quà đối ngoại cao cấp tại Việt nam và mang đi khắp thế giới làm tặng phẩm. KINGGOLD.VN - Vua quà tặng Vàng

Sản phẩm khuyến mại

Tranh vàng tặng khách sang

Thiết kế & sản xuất quà tặng từ vàng, bạc, đồng...nguyên chất

Đặt hàng gia công theo mẫu

Quà tặng bằng vàng thay ngàn lời muốn nói.

Tin tức & sự kiện

1
Bạn cần tư vấn ?